Arenovation

Arenovation

Genomfört 2007 - 2011

Uppdragsgivare: VINNOVA

Arenovation var ett nationellt projekt som mötte svenska arenors behov av tjänsteutveckling för att kunna skapa bättre evenemang och öka sin konkurrenskraft. Projektet byggde på en kraftsamling med många aktivt medverkande partners. Arenovation finansierades av VINNOVA och genom medfinansiering av deltagande partners från län, kommuner, företag och andra organisationer via kontantbidrag, eget arbete eller motsvarande resurser.

I projektet har Innovation-Impact lett och samordnat ett arbete med syfte att utveckla nya teknikbaserade tjänster för besöks-, evenemangs- och upplevelsebranschen med fokus på sport-, kultur- och turismarenan. Målet var att förstärka upplevelsen för besökarna innan, under och efter ett besök vid de medverkande arenorna. Arbetet bedrevs användardrivet där besökarna, arena – och evenemangsägarna på nya sätt är med och utvecklar framtidens innovativa tjänster. Projektets mål var genom ökad besöksfrekvens, rekrytering av nya målgrupper samt genom att stärka näringslivets konkurrenskraft skapa nya verksamheter och arbetstillfällen. I projektet genomfördes projekt vid 42 olika arenor.