Eftersyn av VINNOVA

Eftersyn av VINNOVAs utlysning Mobilt tillgängliga tjänster inklusive tre workshopar

Genomfört: 2006-2007

Uppdragsgivare: VINNOVA

VINNOVA genomförde 2002 en utlysning kallad Mobilt tillgängliga tjänster. Utlysningen var tematisk och tvärgående med syftet att utveckla utbudet/tillhandahållandet och användningen av mobila tjänster. Målsättningen var att resultaten skulle visa på vad som kan understödjas eller utvecklas med mobila IT-tjänster och hur sådana tjänster skulle designas och organiseras. Budgeten för utlysningen var 40 miljoner kronor.

Utlysningen resulterade i att 17 projekt beviljades bidrag.

Under 2006 gjorde Innovation Impact en eftersyn och utvärdering av utlysningen. I samarbete med Handelshögskolan/EFI i Stockholm genomförde vi sedan under våren 2007 tre uppföljande workshopar baserade på resultat och erfarenheter från VINNOVAs forskningsprogram Mobilt tillgängliga tjänster. Syftet var att sprida projektens resultat, utveckla ny kunskap och göra nya erfarenheter. Genom interaktionen i workshoparna kunde alla genomförda projekt mötas och presentera sina resultat. Detta skapade förutsättningar för nya samarbeten och forsknings- och utvecklingsprojekt.

 www.vinnova.se