Individinriktad samhällsservice - Inland (ISSI)

Individinriktad samhällsservice - Inland (ISSI)

Genomfört: november 2008 – mars 2012

Uppdragsgivare: Örnsköldsviks kommun

Ett projekt där Innovation Impact varit operativ projektledare. Arbetet har varit inriktat mot tjänsteutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltningar och myndigheter, kommuner och företag för en höjd servicenivå för individer och företag. Särskilt fokus på tjänsteutveckling i glesbygdsdominerade områden, för att ge nya förutsättningar för tillväxt i en fungerande framtida glesbygd med innovativa mindre kommuner.

Mer specifikt syftade projektet till att underlätta för individer och företag att på ett enkelt sätt hitta korrekt, uppdaterad och samordnad information, att förenkla kommunikationen och interaktionen med myndigheter, att förbättra och effektivisera samverkan mellan förvaltningar och att kunna få information och stöd för att använda befintliga och nya samhällstjänster på ett enklare sätt. Projektet arbetade med att förbättra relationer mellan individen/företaget och samhället och erbjuda en ny typ av infrastruktur med samverkande förvaltningar för utveckling och konsumtion av nya e-tjänster.

Ur ISSI formades projektet Innelandet med syfte att skapa en modell för överföring av innovationsprojektet ISSI till ett Private-Public-Partnership med Örnsköldsviks kommun. 

 

Delar i projektet har varit bl a:

Den framtida byn – e-tjänster för Livskvalitet

Framtidens byskola – (små lärandemiljöer)

Virtuella gallerian – samskapande affärer i glesbygd

www.ornskoldsvik.se

Filmlänkar:

 http://www.youtube.com/watch?v=4s28wplql5M http://www.youtube.com/watch?v=f0TZnZ3bz5gl