Innovation impacts verksamhetsidé

Innovation impacts verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att arbeta med uppdrag i hela processen, från idéskapande, analys, marknadsundersökning och bedömning av affärsidéer till koncept, affärsutveckling och företagsetablering. Vi samarbetar nära med våra kunder som kommer från akademi, offentlig sektor, näringsliv och kultursektor där vi hjälper personer och organisationer att gå från idé till marknad och våra projekt involverar ofta aktörer från flera av dessa områden. Impact arbetar med konsultuppdrag på nationell, regional och lokal nivå med olika slag av expertis inom ett antal kompetensområden. Många av våra uppdrag innebär att Impact tar ansvar för såväl koordination och projektledning som koncept- och affärsutveckling.

Med utgångspunkt från ett innovationstänk i kombination med teknik-, affärs- och kompetensutveckling fokuserar Impact på tre huvudteman, Kulturella & Kreativa Näringar, Idrott & Hälsa samt Natur & Miljö.

Kulturella & Kreativa Näringar – här handlar det om vårt arbete både inom de näringar där huvuduppgiften är att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form och med att skapa upplevelsebaserade koncept inom andra näringar/områden. Vi arbetar med att förstärka upplevelsen vid evenemang och besök vid t ex olika typer av arenor, tar fram koncept för upplevelsecenter, utvecklar nya upplevelsebaserade utbildningar, skapar koncept för showroom, utvecklar upplevelsebaserade tjänster och produkter m.m. Vi bedömer innovationer och hjälper innovatörer att förverkliga sina idéer.

Idrott och Hälsa – inom detta område arbetar vi med att ta fram nyskapande koncept inom träning, friskvård, rehabilitering och rekreation. Vi tar fram tjänster som förstärker upplevelse och stimulerar till ett hälsosammare liv för etablerade och nya målgrupper. Vi skapar nya koncept och bedömer andras innovationer och hjälper innovatörer att förverkliga sina idéer.

Natur och Miljö – här handlar det i hög grad om individbaserade IT-tjänster kopplade till upplevelse, kunskap, säkerhet för att skapa nya former av upplevelser, kunskapsutveckling och säkerhetslösningar som tillsammans med trenderna inom turism och friskvård ökar intresset för naturupplevelser och miljötänkande.

Vi arbetar med innovativa processer där utvärdering och analys kan kopplas samman med strategi och utveckling. En del av Impacts uppdrag innebär att förbereda, utveckla och implementera forsknings- och kunskapsresultat till innovativa fungerande tjänster och produkter. I andra fall kan det innebära att kartlägga, analysera och utvärdera förelagda projekt, program, trender och tendenser samt att bedöma måluppfyllelse, resultat och effekter. Vår breda erfarenhet av uppdrag i skilda samhällssektorer och inom olika delar av utvecklings- och förändringsprocesser ger mervärde till