Innovativ Kultur

Innovativ Kultur

September 2008 - december 2014

Uppdragsgivare: Stockholms stads kulturnämnd genom dess kulturförvaltning

Innovativ Kultur är Stockholms resurscenter för konstnärlig och kulturell förnyelse och ny samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning. Sedan starten 2008 har Innovation Impact utvecklat och drivit Innovativ Kultur som arbetar med stödgivning till nyskapande kulturprojekt, rådgivning till kulturaktörer och utveckling av samverkan mellan kulturliv, näringsliv och forskning.

Inom uppdraget har vi utvecklat en regional samverkan kring Innovativ Kultur som sedan 2013 drivs på uppdrag av kulturnämnden, Stockholms stad i samverkan med Huddinge kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting samt Stiftelsen Framtidens Kultur.

Innovativ Kultur syfte är att stödja, främja och stimulera kulturell och konstnärlig förnyelse och bidra till att Stockholmsregionen växer genom gränsöverskridande samarbeten, inspirerande innovationer och kulturell förnyelse.

 

www.innovativkultur.se