Medarbetare

Medarbetare

 

Ovanstående personer utgör kärnan i verksamheten och medverkar i projekten i olika konstellationer beroende på projektets art och kundens behov.

Innovation Impact har utöver detta ett mycket kvalificerat och omfattande kompetensnätverk som aktiveras i våra uppdrag. Den operativa gruppen i varje uppdrag sätts samman i projektspecifika konstellationer av medarbetare och personer med rätt expertkompetens från vårt kompetensnätverk av externa konsulter och experter.