Pascal

Pascal

Genomfört 2007 – 2010

Uppdragsgivare: Sveriges Musik och Kulturskoleråd, SmoK.

Pascal var ett nationellt kompetensprojekt med syfte att utveckla arbetet med funktionshindrade barn och ungdomar i de kommunala Musik- och kulturskolorna. Innovation-Impact medverkade med processtöd och pedagogisk externkompetens. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden. Pedagoger från drygt 50 kommuner medverkade i en process som innefattade internatförlagda kurstillfällen, workshopar, lokalt utvecklingsarbete, nationella event och webbaktiviteter mm. Projektet bidrog till en ökad medvetenhet, kunskap och kompetens hos pedagoger och kommuner. Det främsta målet var att fördubbla antalet funktionshindrade barn och ungdomar i kommunernas musik och kulturskoleverksamhet – vilket också uppnåddes under projektet.

www.smok.se