Peak of Tech Adventure

Peak of Tech Adventure

Genomfört: 2006

Uppdragsgivare: Mittuniversitetet

I samarbete med Mittuniversitetet i Östersund så utformade Innovation-Impact ett utvecklingskoncept och ansökan till Vinnovas vinnväxt-utlysning med utgångspunkt från regionens och universitetets satsning på upplevelseteknologi. Jämtlands unika natur, kulturella förutsättningar samt livsstil är en fantastisk tillgång och resurs som integrerat med framväxande teknikutveckling ger möjligheter till en förstärkt, internationellt attraktiv ny profil på upplevelserelaterad turism och vintersport. Upplevelseteknologi med inriktning mot vildmark, fjäll och vinter är regionen Östersund-Åres strategiska val av huvudinriktning för att skapa kompetenshöjning och långsiktigt hållbar regional tillväxt som samtidigt sätter Sverige i internationell framkant inom detta snabbt växande område. Ansökan beviljades, projektet kom igång och har nu etablerat sig.

 

http://www.peakinnovation.se