Projekt

Arenovation var ett nationellt projekt som mötte svenska arenors behov av tjänsteutveckling för att kunna skapa bättre evenemang och öka sin konkurrenskraft.

Innovativ Kultur är Stockholms resurscenter för konstnärlig och kulturell förnyelse och ny samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning.

Innovation-Impacts arbete med att skapa en satsning inom idrott, motion och hälsa tar sin utgångspunkt i testverksamhet och har gått från idé till verkstad i bolaget Sport Support Center.

Innovation Impact har arbetat med idéutveckling inom kulturella och kreativa näringar inom programmet Ungas Innovationskraft. I projektet fick unga (18-30 år) träffa varandra och personer med erfarenhet av att formulera, utveckla idéer och driva dem till genomförande.

Ett projekt där Innovation Impact varit operativ projektledare. Arbetet har varit inriktat mot tjänsteutveckling i samspel mellan medborgare, förvaltningar och myndigheter, kommuner och företag för en höjd servicenivå för individer och företag

Innovation-Impact har varit projektledare i e-SPINN, ett projekt med målsättningen att satsa på fiberutbyggnad inom några pilotområden inom Örnsköldsviks kommun: Björna, Långvismon, Trehörningsjö och Gideå.

Pascal var ett nationellt kompetensprojekt med syfte att utveckla arbetet med funktionshindrade barn och ungdomar i de kommunala Musik- och kulturskolorna. Innovation-Impact medverkade med processtöd och pedagogisk externkompetens.

I projektet tog Innovation-Impact fram förslag på hur nya tekniklösningar kan underlätta arbetet med registrering och redovisning av LOK-stödet (rapportering och registrering av ungdomsträning) och studiecirkelverksamhet samt undersökte om dessa tekniklösningar även kan användas i samband med RF:s antidopingarbete.

VINNOVA genomförde 2002 en utlysning kallad Mobilt tillgängliga tjänster. Utlysningen var tematisk och tvärgående med syftet att utveckla utbudet/tillhandahållandet och användningen av mobila tjänster.

I samarbete med Mittuniversitetet i Östersund så utformade Innovation-Impact ett utvecklingskoncept och ansökan till Vinnovas vinnväxt-utlysning med utgångspunkt från regionens och universitetets satsning på upplevelseteknologi.