Samarbetspartners

Samarbetspartners

Impact är ett företag som arbetar i nätverk utgående från en intern kärngrupp seniora konsulter.

Utifrån varje projekt och uppdrag sätter vi samman unika team med interna och externa experter på nationell och internationell nivå. Utifrån arbetssättet att alltid försöka skapa det för uppgiften bästa teamet så har vi utvecklat ett mycket starkt nätverk inom många olika verksamhetsområden. Nedan listas några av de företag och andra partners som vi samarbetar/samarbetat med.

  • Företag inom IT, t.ex Apple, Cybercom Group, Oryx Simulations
  • Företag inom sport, t.ex Beta, Korpen, Nordic Ski Village, Skistar
, Vasaloppet

  • Museer, t.ex Bildmuseet Umeå, Jamtli, Nordiska museet
  • Skolorganisationer, t.ex Broängskolan, Myndigheten för skolutveckling, Skolverket
  • Stödgivare, t.ex. Framtidens kultur, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova

  • Arenor och arenabolag, t.ex Färjestads BK, Icehotel, Moose Garden, Umeåker

  • Universitet
och Högskolor, t.ex KTH, Umeå Universitet, GIH
  • Institut, t.ex Interactive Institute, SICS 

  • Kommuner och Länsstyrelser, t.ex Stockholm, Värmdö, Huddinge, Nacka, Umeå och Örnsköldsvik kommun Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Jämtland