Sport Support Center

Sport Support Center

2009 -

Innovation-Impacts arbete med att skapa en satsning inom idrott, motion och hälsa tar sin utgångspunkt i testverksamhet och har gått från idé till verkstad i bolaget Sport Support Center. SSC erbjuder ett koncept inom hälsa och träning som bygger på utveckling och anpassning av elitidrottens testverksamhet i kombination med utformning av individuella hälso- och träningsprogram. Något som har visat sig ge mycket bra resultat oberoende av tidigare erfarenhet eller nivå.

Verksamheten i Stockholm är lokaliserad till GIH och en mötesplats har etablerats för samverkan och innovation inom framtidsområdet idrott och hälsa.

 

www.sportsupportcenter.com