Tekniklösningar åt Riksidrottsförbundet

Tekniklösningar åt Riksidrottsförbundet

Genomfört 2007 -

Uppdragsgivare: Riksidrottsförbundet

I projektet tog Innovation-Impact fram förslag på hur nya tekniklösningar kan underlätta arbetet med registrering och redovisning av LOK-stödet (rapportering och registrering av ungdomsträning) och studiecirkelverksamhet samt undersökte om dessa tekniklösningar även kan användas i samband med RF:s antidopingarbete. Utgångsläget var den rapportering som gjordes via pappersblanketter och webb och som var mycket arbetskrävande och även problematisk vid träning och aktivitet i fält.

Utifrån den utveckling som skett inom IT-området så undersökte vi de tekniska alternativ som kunde användas för att utforma långsiktigt hållbara och etiska lösningar. Arbetet resulterade i olika konceptlösningar, analyser och tester utifrån användarvänlighet, funktionalitet, systemanpassning, ekonomi mm.

I arbetet beaktades också möjligheten att använda dessa tekniklösningar inom anti-doping för vistelserapportering av elitidrottsmän. Detta för att underlätta såväl för idrottsmän, tränare och de som ska utföra oanmälda tester. Resultaten har tagits vidare och RF har idag fungerande IT-stöd inom dessa områden.

 

www.rf.se