Unga möter mentorer

Unga möter mentorer

Genomfört: 2012

Uppdragsgivare: VINNOVA och Tillväxtverket.

Innovation Impact har arbetat med idéutveckling inom kulturella och kreativa näringar inom programmet Ungas Innovationskraft. I projektet fick unga (18-30 år) träffa varandra och personer med erfarenhet av att formulera, utveckla idéer och driva dem till genomförande. Genom de mentorer som knöts till projektet erbjöds möten som kunde acccelerera processen, skapa verksamhet och nya kontaktytor. Mötesplatser skapades tillsammans med bl.a. Innovativ Kultur, Lakeside i Haninge och Hotspot i Farsta Centrum.